16_457

Franciscus         Stabroek  Maria
    VAN IMMERSEEL   5-5-1739    JANSSSENS   
geb.Berendrecht 21-12-1701      geb.
ovl.Berendrecht 17-6-1748       ovl.Berendrecht 23-11-1747

__________________________________________________________-


              ?????Franciscus Van Immerseel was in 1733
peter in gezin 16.355 (Lemmmensw-Van deEynden).
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1