16_324

(16.323)
Emiel VAN HEMELDONCK         Paulina JANSSENS
ged.Vlaamse Hoofd/Zwijndrecht     ged.Stabroek 22-2-1902
    20-11-1897          ovl.Vosselaar 31-7-1972
ovl.Arendonk 13-1-1981
begr.te Vosselaar.
___________________________________________________________

    Herman
    geb.
    ovl.

    Johannes
    geb.
    ovl.


              *****

De vader van Emiel was postbeambte/-meester o.a. te Lillo.
Emiel beschrijft zijn jeugd als 6-10 jarige knaap in het boekwerk
"Lillo in goede en slechte dagen" (uitg.Polderheem 2e kw.1997)
In 1916 werd hij aangesteld als onderwijzer te Brasschaat;
van 1923 tot 1928 was hij onderwijzer te Hove;
in 1928 werd hij Inspecteur van het Lager Onderwijs te Turnhout;
in 1949 Hoofdinspecteur te Leuven

Hove ligt bij Edegem/Antwerpen en Vosselaar bij Turnhout

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1