15_586

Jan VAN DE MOER
geb.
ovl. na 1750

___________________________________________________________


In 1750 had hij een 'leenweijde' in pacht, gelegen in de drijvende polder te Ossendrecht onder Zandvliet.

(Zie "Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c.", pag.8)
(Stadsarchief Antwerpen - Hist.Nota's nr. 189)

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1