15_522

Eerw.Heer Adrianus BIERWAGEN
geb.
ovl. 22-09-1747 ? (geen Zandvliet)

kapelaan te Zandvliet

___________________________________________________________

Priester gewijd 27-12-1724

Hij was kapelaan in Zandvliet van 1732 tot 1745 en werd als zodanig opgevolgd door G.J.Tielemans (15.523) ; zie de tekst op blz.18 van het "Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c." 
    (Stadsarchief Antwerpen, Hist.Nota's 189)

Overigens was hij al in 1732 doopgetuige in het gezin van Petrus Danis
en Anna Catharina Meerts (11.47).

En in 1738 was hij getuige bij het huwelijk van
 Gulielmus Verdijck en Anna Slijmes 
(12.914).
              *****


(orig.4-8-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1