14_498

(13.268)                 (15.350
Jacobus II VAN DE WOUWER Zandvl.   Joanna Catharina CLOOTS
ged.Zvl. 1-9-1825     28-8-   ged.Zvl. 20-12-1832
ovl.Zvl. 1-1-1891     1856    ovl. na 1891
      Antonius Dillien (stiefvader br.gom)
      Johanns Cloots (vader bruid)
(In de Recruteringslijst 1847
staat hij opgenomen als
kreupele, 1m46)
___________________________________________________________

    Alexander           Alexander Theuns
    ged.zvl. 8-5-1857       Angelina Marcus (12.413)
    ovl.Zvl. 14-5-1857

    Anna Cornelia   = 15.572  Josephus Cloots
    ged.Zvl. 4-12-1858      (moeders broer =   13.359)
    ovl na 1890          Anna Cornelia Gobaer
                     (vaders moeder)

    Johannes           Johannes Cloots (moeders
    ged.Zvl. 10-10-1863        broer = 15.325)
    ovl.na 1890(get.15.572)    Jo. Catharina Van de   Wouwer
                     (vaders zus = 13.359)

    Wilhelmus     = 15.280
                   Wilhelmus Cloots (zoon
    ged.Zvl. 12-6-1867        moeders neef (13.363)
    ovl.na 1897          Joanna Maria Daelemans
                     (vrouw moeders broer
                     = 15.325 als boven)
(orig.22-4-1997)

              *****


?? 

 


October 23, 2005 Blad 1


October 23, 2005 Blad 1