14_434           


                   (11.105)
                   Anna Cornelia THOMAS
                   ged.Zvl.15-3-1782(371)
                   ovl.Zvl.6-11-1834

___________________________________________________________

    Anna Catharina (illeg.)= 12.431
    geb.+ ged.Zvl.9-5-1810    Simon Petrus Thomas
    aangifte BS : vader en      (moeders vader)
    C.Van Willemen, 45 jr,arb.,  Cecilia Huybrechts
    Adr.Van Willemen, 25 jr,arb.    (11.382)
    ovl. na 1840

    Gertrudis (illeg.)
    ged.Zvl.14-3-1815       Petrus Mijlemans (man 
    ovl.na 1833            zus moeders vader 
                     = 11.301)
                   Adriana Plompen (vrouw
                     moeders broer 14.404) 

Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen over de jaren 1824/1825 was de 10-jarige Gertrudis Thomas inwonend bij de (onbekende) Wed.Adriaensens, tegen een vergoeding van f.48 per jaar.

In de jaren 1827/28 was de vergoeding resp. f.35 en f.28.
Ook in de lijsten van 1842 t/m 1848 vonden we haar naam als bestedeling bij de Wed.Adriaensens tegen vergoedingen van
frs. 90 tot 100.

Gertrudis was dus tot zeker haar 33e jaar inwonend bij de Weduwe Adriaensens.

              *****
(orig.8-3-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1