12_895

Johannes VAN LOY           Maria DE WIT
geb. ca. 1720             geb. ca. 1720 
ovl.Zvl. 19-5-1765(610)        ovl.Zvl. 31-10-1760(608)

in 1755 arbeider en wever
______________________________________________________
`
    N.N.
    geb. 1742
    ovl. na 1755

    N.N.        
    geb. 1744
    ovl. na 1755

    Anna Maria
    geb. 1742/1754
    ov l.Zvl. 7-04-1754(638)

In de Volkstelling van jan.1755 ( SA Antwerpen - Reeks HN nr.127) staan onder nr.136 de ouders met 2 kinderen van 12 en 10 jr oud, waarvan de namen onbekend zijn.

    Barb ara           Henricus Van Hertsen
    ged.Zvl. 23-2-1755(311)    Barbara Blommen(11.280)
    ovl.na 1791(get..11.105)

    Joanna Catharina       Cor.Cuypers (11.427)
    ged.Zvl. 1-9-1757(315)    Joa.Gijsbrechts (11.963)
    ovl.Zvl. 27-1-1758(639)

    Joannes Baptist        Joh.De Wit
    ged.Zvl. 19-7-1759(318)    Joanna Gijsbrechts (a.b)
    ovl..       ?????

(orig.11-12-1990)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1