12_700

(11.567)                 (9.629)
PetrusII WILLEMSE           Catharina II DENISSE
geb.Oorderen 5-5-1711         geb. 1712
ovl. na 1779               ovl.Zvl. 8-4-1779(615)

arbeider
____________________________________________________________

    Willem
    geb.Oorderen ? 1747
    ovl. na 1755

    Anna Cornelia         Wilhelmus Swaegemakers
    ged.Zvl. 16-10-1752(306)   Catharina Voormaat ovl.Zvl. 17-10-1752(637) (11.378)

    Cornelis II    = 11.654  Cornelis Van Broekhoven
    ged.Zvl. 30-8-1754(309)      (12.510)
    ovl.Zvl. 23-3-1811      Gertrudis Senders (11.839)

              ?????

In de Volkstelling van januari 1755  (*) wordt het echtpaar onder nr.42 genoemd met 2 kinderen. Uit de kladlijst van die telling blijken ook de namen van die kinderen, nl. WillemenCornelis
In de Lijst van Wachtbaere Mannen van 1769  (*) wordt de vader genoemd als wonend binnen het Fort.
Ook bij de Omganck binnen de Fortificatie van 1772 (*)  wordt het gezin vermeld.
In de Volks- en Bedrijfstelling van augustus 1794 (*) is het gezin NIET MEER opgenomen.

(*) N Voor bovengenoemde tellingen zie SA Antwerpen
      serie HN n os.128/132
(orig,4-9-1992)      *****

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1