11_1039

(11.1064)               (10.784)
Judocus I VAN BELDE          Adriana HUYSMANS
geb.Rossem/Meise 22-8-1720      geb. 1711/1725
ovl.Zvl. 25-7-1761(609)        ovl.Zvl. 21-6-1777(614)

1754 arbeider; in 1759 pachtte hij een leenweide in de drijvende polder van Ossndrecht (Zie ' Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renter &c.'
pag.10)  (*)
___________________________________________________________

    Johannes Baptist, Joseph Alexander = 13.385
    geb.Rossem/Meise 15-6-1743
    ovl. na 1806
      
    Jacoba       = 12.785
    geb.Rossem/Meise 1749
    ovl. na 1776

    Judocus II     = 12.178
    geb.Rossem/Meise 1751
    ovl. na 1793

 De man kwam met vrouw en kinderen uit Rossem/Londerzeel..

In de Volkstelling van jan.1755  (*) worden onder no.147 de ouders met 3 kinderen genoemd.

In de Lijst Wachtbare Mannen  (*) wordt genoemd de Weduwe Judocus Belde : waarschijnlijk haar oudste zoon.

    (*) Voor dese dokiumenten die
    SA Antwerpen - Reeks HN nos.127, 131 en 189.
              
(orig.16-7-1998)      *****
      
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1