10_713

(9.60)           
Ludovicus alias             Johanna Jacoba alias
Cornelis VAN MOL      Zandvliet Maria III WIJNEN
ged.Zvl. 29-4-1734(280)  4-5-1770  geb.Kruisweg/Lillo 1714
ovl. na 1799              (805) ovl.Zvl. 6-1-1793(623)
      David Charton (11.108)
      Ludovicus Van Mol (broer brgom)
boer
____________________________________________________________
jaar 1771:
"Obigatie van 225 gld verleden door Cor.Schroeyers en echtgenote 
Cath. De Neef w. Santvl. (12.512)
uit handen van Johannes Ludovicus Van Mol en Joanna Jacoba Wijnen
wonend te Beirendrecht"
    Het is niet zeker o deze akte betrekking heeft op bovenstaand    echtpaar.)
   (SA Antwerpen, Nots.Smout; dossier 3059; nr. 52)
In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staan onder nr.73 genoemd :1 man, 1 vrouw (moet een dienstmeid zijn : zijn eigen vrouw was reeds overleden) ; geen kinderen.
 Bij de Volkstelling van mei 1799 (*)  worden onder nr.231 genoemd :
de weduwnaar met inwonend Jan Smans, 58 jr, knecht (uit gezin 11.659
en ovl. in 1797) en Anna Catharina Van de Moer, 21 jr, dienstmeid
(uit gezin 12.819)
De Volkstelling van mei 1799  (*) noemt het gezin onder no.43 als volgt :
de weduwnaar, met inwonenden : Anna C. van de Moer, (op 4-6-1793 in Zandvliet aangekomen); Cornelis Van Mol, 10 jr, (aangekomen op 
10-3-1796, dus elders geboren; een kleinkind ?)
Verder was er inkwartiering van 2 mannen en 1 paard.op hun woonadres
Zandvlietsestraat nr. 9.

   (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nos. 128/130.
(orig.8-6-1990)      *****     
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1